Confidențialitatea

I. DESPRE GDPR
GDPR – este prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățenilor UE.Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

II. DATE CU CARACTER PERSONAL
Începând cu data de 25 mai 2018, NENQO SRL a adoptat regulamentul UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018.
Persoana juridică NENQO SRL este firmă autorizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, are sediul în strada Academiei, nr. 39-41, sector 1, București-România și este proprietarul SPSU.RO.
Vă asigurăm că NENQO SRL va continua să prelucreze datele personale ale clienților sau vizitatorilor doar în scopuri clar definite, precum crearea de oferte personalizate care să fie cât mai apropiate de nevoile acestora, recomandarea de servicii educaționale și de certificare profesională oferite de SPSU.RO.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic termenii de confidențialitate pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul unei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru (fără a avea obligația) versiunea modificată a acestor termeni, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic conținutul acestora.
Vă invităm să citiți mai jos câteva informații despre protecția datelor personale, iar dacă nu găsiți ceea ce vă interesează în secțiunile de mai jos și aveți vreo întrebare pentru noi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail curs[@]spsu.ro.
Dorim să oferim servicii de formare profesională și educaționale respectând protecția datelor la cele mai înalte standarde profesionale, dar și să implementăm cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă. Valorile noastre fundamentale sunt definite de protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor noastre și în materie contractuală.
Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie categoriile datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, acest document detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dvs. de interes.
Vă rugăm să consultați acest text unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.

III. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este firma NENQO SRL, firmă autorizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

IV. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:
    • informații de contact, cum ar fi numele dvs., adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;
    • informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu noi sau comunicate în mod voluntar de către dvs., ar fi: instrucțiuni acordate, plăți efectuate, informații privind orice chestiuni juridice, dispute, litigii, diplome de studii, certificate sau alte acțiuni în care sunteți implicat în orice calitate;
    • detalii ale vizitelor dvs. la birourile noastre, de către noi la dvs. sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu noi;
    • datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform politicii privind cookies.

V. TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR
Orice operațiune de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
    • prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract/ factură/ diplomă / certificat la care dvs. sunteți parte;
    • prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a prestatorului;
    • prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dvs.;
    • prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor dvs. sau ale altei persoane fizice;
    • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale noastre sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dvs.);
    • în cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:
             - a fost obținut consimțimântul persoanei vizate;
             - avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;

VI. ÎN CE SCOPURI PRELUCRĂM DATELE?
Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („scopuri permise”):
    • oferirea de servicii specifice domeniului nostru de activitat;
    • gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;
    • respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, obligații de raportare către autoritățile fiscale);
    • gestionarea securității și accesului în birourile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de noi (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase;
    • în scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și / sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
    • analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dvs., inclusiv (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile noastre;
    • în orice scop aferent și / sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dvs. cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.
De asemenea, pe baza consimțământului dvs., vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele evoluții în domeniu, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele noastre sau alte evenimente promoționale.

VII. ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs., vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: curs[@]spsu.ro
Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

VIII. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și (i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către noi (inclusiv obligația legală de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau (ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

IX. DREPTURILE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR
Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:
    • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dvs. pe care le deținem;
    • dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
    • dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal;
    • dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
    • dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
    • dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dvs. sau să le transmitem unei alte entități indicate de dvs.;
    • dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, noi nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal și vom lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. Putem, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:
    • București, str. Academiei nr.39-41, sector 1
    • E-mail: curs[@]spsu.ro
    • Telefon: 0725.689.384

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a link-ului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi sau prin replay la mail cu textul: Dezabonare.
Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, remițăndu-ne o copie a unui document de identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.
Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr.28-30, București, România.

X. ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI GDPR
Cea mai recentă actualizare a acestei politici de confidențialitate a fost realizată în luna Mai 2022.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a politicii de confidențialitate.

Toate drepturile aparțin SPSU.RO
Strada Academiei nr.39-41, Sct.1, București - ROMÂNIA | Deschide harta