Consultanță firme

SERVICII OFERITE DE NENQO ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

I. AVIZARE / AUTORIZARE PSI PENTRU AGENŢI ECONOMICI ȘI INSTITUŢII PUBLICE
Aceasta implică, după caz, întocmire documentaţii, construcţia obiectivului ce urmează a se supune autorizării, echiparea obiectivului cu instalaţii speciale de stingere şi protecţie: instalaţii de detecţie, hidranţi interiori, hidranţi exteriori, sprinklere, sisteme de desfumare, respectarea măsurilor de securitate la incendiu a obiectivului, obținerea autorizației de securitate la incendiului, etc.

II. ÎNCHEIERE CONTRACT DE CONSULTANŢĂ / ASISTENŢĂ ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Această activitate implică următoarele acţiuni:
    • încheiere documente pe linia situaţiilor de urgenţă;
    • instruirea salariaţilor proprii în domeniul situaţiilor de urgenţă şi testarea anuală a acestora;
    • întocmirea planurilor de intervenţie în caz de incendiu,
    • planuri de evacuare în situaţii de urgenţă.

III. ÎNCHEIEREA ŞI REÎNNOIREA PERMANENTĂ A URMĂTOARELOR CONTRACTE DE MENTENANŢĂ CU FIRME SPECIALIZATE DE PROFIL
    • încărcare şi verificare stingătoare;
    • contract de mentenanţă pentru staţii pompe incendiu şi hidranţi interiori;
    • contract de mentenanţă pentru hidranţii exteriori;
    • contract de mentenanţă a instalaţiilor speciale de stins incendii (sprinklere, drencere);
    • contract de mentenanţă pentru sistemul de avertizare-alarma incendiu;
    • contract privind ignifugarea materialelor din lemn;
    • contract privind asigurarea service-ului sistemelor/dispozitivelor de evacuare a fumului și gazelor fierbinți;
    • contract verificare instalații electrice (PRAM);
    • contract privind curăţarea coşurilor de fum şi a tubulaturilor de ventilaţie;
    • contract prind verificarea instalaţiei de alimentare cu gaze naturale.

IV. SPRIJIN ÎN ÎNFIINȚARE SERVICII PROPRII DE POMPIERI, PRECUM ȘI FACILITARE ÎN ÎNCHEIERE DE CONTRACT CU SPSU CONSTITUT CA SOCIETATE PRESTATOARE DE SERVICII, CONFORM OMAI nr.75/2019.

V. CURSURI DE PRIM-AJUTOR LA SEDIUL NOSTRU SAU AL COMPANIILOR.

VI. CONSULTANȚĂ TEHNICĂ DOSARE ŞCOLARIZARE
    • servicii de întocmire și autorizare pentru dosare de școlarizare în domeniul situațiilor de urgență;
    • consultanță în soluționarea problemelor punctuale legate de interpretarea legislației și a documentaților tehnice;
    • facilitarea contractelor cu companii pentru desfășurarea orelor de practică.

VII. SPRIJIN ACORDAT PENTRU ÎNCHEIEREA DE CONTRACTE CU FIRME SPECIALIZATE DE PAZĂ.

Toate drepturile aparțin SPSU.RO
Strada Academiei nr.39-41, Sct.1, București - ROMÂNIA | Deschide harta