INSPECTOR PROTECȚIE CIVILĂ

Cod COR 121303
Tip program - curs de specializare
Durată curs - 136 ore

În conformitate cu prevederile art. 13 și art. 34, pct. (1) din Legea nr. 481/2004 republicată privind protecția civilă, modificată cu Legea nr.212/2006, vă aducem la cunoștință că inspectorii de protecție civilă / personalul de specialitate cu atribuții în domeniul protecției civile de la municipii, orașe, comune, instituții publice, agenți economici trebuie să realizeze formarea profesională corespunzătoare prin cursuri organizate de către instituțiile autorizate.
În acest sens, absolvenții cursului vor dobândi următoarele competențe:
- Comunicarea interactivă;- Coordonarea activității echipelor de lucru;
- Planificarea activităților proprii;
- Dezvoltarea profesională a membrilor echipelor;
- Coordonarea planificării activităților și măsurilor de protecție civilă;
- Elaborarea documentelor specifice;
- Consilierea conducerii instituției pe probleme de protecție civilă;
- Organizarea realizării măsurilor de protecție civilă;
- Monitorizarea realizării măsurilor de protecție civilă;
- Gestionarea bunurilor din patrimoniu.
Cursul este susținut de lectori cu o vastă experiență profesională în domeniul protecției civile.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURS SUNT URMĂTOARELE:
1. Diplomă bacalaureat – condiție minimă obligatorie (copie);
2. B.I. / C.I. (original, copie);
3. Certificat de naştere (copie);
4. Certificat de căsătorie (copie), dacă este cazul;
5. Certificat medical / fisă de aptitudini cu specificația „ Apt pentru a deșfăsura activități specifice ocupației
Inspector protecție civilă”;
6. Alte condiții: vârstă minimă de 18 ani.
Cursul durează 136 de ore ( 60 ore teorie și 76 ore practică ), se va finaliza printr-un examen, iar în urmă absolvirii
acestuia, participanților li se va elibera Certificatul de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv al acestuia. Cursul
este avizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și autorizat și recunoscut de către Autoritatea
Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale.

680.00Lei

+ 60 lei taxa de examen

Formular de înscriere la curs

Toate drepturile aparțin SPSU.RO
Strada Academiei nr.39-41, Sct.1, București - ROMÂNIA | Deschide harta