SERVANT POMPIER

Cod COR - 5411104
Tip program - curs de specializare
Durată curs - 144 ore

Ocupația de Servant pompier oferă competențele necesare privind efectuarea activităților de pregătire pentru intervenția în situații de urgență, desfășurarea activităților premergătoare intervenției, executarea intervenției și întreținerea mijloacelor tehnice de intervenție din dotare.
potrivit art. 27 alin 2 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, formarea și certificarea concurenței profesionale a cadrelor tehnice / personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, se realizează în centru de formare și evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaționale recunoscute la nivel național.
Programa de curs și numărul de ore sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupațional, Programa Cadru și au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și ANC, această fiind structurată pe 6 discipline conform standardului ocupațional.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURS
buletin / carte de identitate;

• certificat de naştere;
• certificat de căsătorie;
• act de studii – minim studii medii (8-10 clase)
• adeverinţă medicală cu specificaţia „APT pentru ocupaţia Servant Pompier”.
Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformității și se vor întoarce cursantului.

CARE SUNT AVANTAJELE PARTICIPĂRII LA CURS?
• posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.

• costul cursului include toate taxele aferente participării:
• cursurile organizate au un caracter profund aplicativ, prin care se urmărește asimilarea în mod facil și corect a informațiilor.
• pregătirea profesională alături de lectori cu experiență teoretică și practică;
• acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;
• pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne;
• acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
• acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
• suport de curs și alte resurse bibliografice;
• tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.
• sustinerea examenului de absolvire;
• eliberarea certificatului de absolvire.
• certificatul de absolvire are valabilitate permanentă și este recunoscut atât la nivel național, cât și în Uniunea Europeană.

COMPETENȚELE DOBÂNDITE ÎN URMĂ ABSOLVIRII CURSULUI DE SERVANT POMPIER
• comunicarea la locul de muncă;
• munca în echipă;
• aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
• aplicarea normelor de protecție a mediului;
• efectuarea activităților de pregătire pentru intervenție în situații de urgență;
• desfăşurarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de urgenţă;
• executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;
• întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare.

CE TIP DE DIPLOMĂ OBȚIN DUPĂ ABSOLVIREA CURSULUI?
După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației Naționale, prin ANC este însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.
Certificatul de absolvire are valabilitate permanentă și este recunoscut atât la nivel național, cât și în Uniunea Europeană.

OFERTĂ FURNIZARE CURS
Cursul oferit se organizează atât în ​​București, cât și în alte localități cu condiția formării unei grupe de minim 10 persoane și este deschis celor cu studii medii și / sau superioare.

Cursurile se desfășoară atât la sediul firmei din București și ale partenerilor din toată țara și la sediile firmelor / instituțiile interesate de furnizarea acestui curs pentru personal angajat.
Participații vor beneficia de coffee break, materiale didactice și consiliere pe întreagă perioada a cursului.

690.00Lei

+ 60 lei taxa de examen

Formular de înscriere la curs

Toate drepturile aparțin SPSU.RO
Strada Academiei nr.39-41, Sct.1, București - ROMÂNIA | Deschide harta